ارتباط با ما

تلفن تماس

02155407036
02155413935
02155403811

فاکس

02155406128

موبایل

09125182422
09122069075
Email: info@tpsbolts.ir
میدان قزوین، خیابان قزوین، روبروی شهرداری منطقه 11،گاراژ رامین، پلاک4